گزارش مالی

گزارش مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توکا بتن)

 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توکا بتن)   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل اکسل پیوست های اطلاعیه ( یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ) پیوست های اطلاعیه ( صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توکا بتن (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی […]

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز)

 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز)   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل اکسل پیوست های اطلاعیه ( یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ) پیوست های اطلاعیه ( صورتهای مالی و گزارش شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز برای سال مالی منتهی به ۲۹ […]

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل اکسل پیوست های اطلاعیه ( گزارش تفسیری مدیریت ) پیوست های اطلاعیه ( یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی )

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   دانلود پیوست ها پیوست های اطلاعیه ( گزارش فعالیت هیات مدیره )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل اکسل پیوست های اطلاعیه ( گزارش تفسیری مدیریت ) پیوست های اطلاعیه ( یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی )

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   دانلود پیوست ها پیوست های اطلاعیه ( زمان بندی پرداخت سود )

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بهسازان صنایع خاور میانه)

 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بهسازان صنایع خاور میانه)   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل اکسل پیوست های اطلاعیه ( یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی )

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   دانلود پیوست ها دانلود فایل پی دی اف

  توکافولاد در یک نگاه

  شرکت سرمایه گذاری توکافولاد ( سهامی عام ) با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت سهامی خاص درتاریخ 67/3/17 تحت شماره 6124 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید وهم اکنون شرکت با نام شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(سهامی عام) فعالیت های خود را ادامه می دهد . این شرکت درتاریخ 1380/8/8 نیز در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است . سرمایه شرکت در حال حاضر 4030 میلیارد ریال وتعداد سهامداران آن بیش از 60000 نفراست .