Blog

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 اصلاحی قانون تجارت

۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط اخبار شرکتهای گروه در:
print

🔶 آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون تجارت

🟢شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۸۶
و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳

🔹 در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون تجارت و بر اساس اختیارات تفویض شده به هیئت مدیره مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ نود میلیارد ریال تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال به صورت ۱۱۲ میلیارد ریال از محل سود انباشته و ۴۸ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده افزایش یابد (خالص افزایش سرمایه یکصد و شصت میلیارد ریال).
لذا سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود و حضور در افزایش سرمایه را دارند می توانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ نشر آگهی جهت خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و به ازای هر سهم تعداد ۷۷/۲ سهم و به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال با مراجعه به واحد امور سهام شرکت واقع در اصفهان– خیابان چهارباغ بالا– کوچه باغ ارم(شماره ۱۴)– ساختمان ارم– طبقه سوم – واحد ۳۵ اقدام نمایند. لازم به ذکر است در خصوص سهام آن دسته از سهامدارانی که عدم تمایل خود را برای استفاده از حق تقدم اعلام نمایند طبق اختیارات تفویض شده در مجمع فوق، حق تقدم های استفاده نشده و نیز پاره سهم های ایجاد شده در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته که نسبت به فروش آن و انتقال به حساب مطالبات اقدام می نماید و درخصوص آن دسته از سهامدارانی که اعلام انصراف نکرده باشند اقدام به افزایش سهام ایشان خواهد گردید. بدیهی است مهلت استفاده از حق تقدم فقط تا پایان مهلت مذکور در آگهی می باشد .

🔹 هیئت مدیره شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز ( سهامی خاص )

    توکافولاد در یک نگاه

    شرکت سرمایه گذاری توکافولاد ( سهامی عام ) با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت سهامی خاص درتاریخ 67/3/17 تحت شماره 6124 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید وهم اکنون شرکت با نام شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(سهامی عام) فعالیت های خود را ادامه می دهد . این شرکت درتاریخ 1380/8/8 نیز در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است . سرمایه شرکت در حال حاضر 4030 میلیارد ریال وتعداد سهامداران آن بیش از 60000 نفراست .